02. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

  • Pod podlahou sa vyhotoví sací otvor šírky 300 mm od stredu potrubia, hĺbka otvoru 300 mm je od úrovne podkladného betónu.
  • Otvor je umiestnený pod podlahou v technickej miestnosti.
  • Odvedenie radónu je navrhnuté umiestením odvetrávacej PVC rúry s priemerom 110 mm do rohu technickej miestnosti.
  • Rúru je nutné predĺžiť do otvoru pod podlahou.
  • Po vyhotovení potrubia je vhodné zrealizovať sadrokartónový obklad okolo potrubia.
  • V podstrešnom priestore je navrhnuté osadenie ventilátora. Ventilátor musí byť oddelený od potrubia tlmičom kvôli zabráneniu prenosu hluku. Výkon ventilátora je navrhnutý 58 W.
  • Navrhnuté riešenie odsávacieho otvoru je účinné pre zníženie koncentrácie radónu pod celým pôdorysom rodinného domu.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top