03. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

  • Utesnenie prasklín v podlahách a stenách pivničných priestorov. Množstvo trhlín na podlahe je v dĺžke 15 m a na stenách sú trhliny v dĺžke 5 metrov. Toto opatrenie zníži prenikanie radónu do pivničných priestorov z podložia.
  • Utesnenie dverí od schodiska do garáže, do práčovne a do sušiarne – označenie B1, B2. Tesnenie bude z polyuretánovej peny po celom obvode dverí, vrátane prahu. Zlepšenie tesnosti dverí eliminuje šírenie radónu z pivničných priestorov do vyšších podlaží. Taktiež sa utesnia dvere na 1. NP, ktoré vedú do 1.PP.
  • Vetranie pivničných priestorov sa zvýši inštaláciou nútenej ventilácie v miestnostiach: sušiareň, práčovňa a garáž. V obvodových múroch sú z vnútornej strany osadené na stenách malé axiálne ventilátory. Potrubie je na vonkajšej strane ukončené protidažďovou  striežkou pre priemery  80-125 mm. Vyústenie je 120 mm od objektu a tesne nad terénom. Zvislé potrubie je na vonkajšej strane chránené 1/2 profilom plastovej kanalizačnej rúry priemeru  315 mm. Prestup potrubia cez stenu je zabezpečený pomocou chráničky – oceľovej rúry priemeru 125 mm, dĺžky 500 mm.  Otvory v stene sú vytvorené vysekaním. Pre osadenie vonkajšej časti potrubia je potrebné odkopať jamu o ploche 0,3×0,5 metra, hlbokú 0,8 metra. Po vykonaní prác je potrebné jamu späť zasypať.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top