04. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

V objekte je dodatočne navrhnutá centrálna rekuperácia, ktorá zabezpečí prívod čerstvého vzduchu bez radónu do miestností. Rekuperačná jednotka je umiestnená v podkroví nad miestnosťou 1.05 – chodba. Odtiaľ vedú potrubia a výustky do miestností nasledovne:

  • Prívod čerstvého vzduchu je do miestností 1.03, 1.04, 1.11 čo sú izby.
  • Odvod vzduchu je z miestností 1.08 – kuchyňa, 1.09 – obývacia izba.

Nakoľko je strop drevený je potrebné posúdenie statikom o umiestnení centrálnej rekuperácie na stropnej konštrukcii. Žiadne stavebné práce z tohto dôvodu nie sú ocenené, iba montáž rekuperačnej jednotky podľa ceny, ktorá bola k dispozícii v štandardnom programe pre rozpočtovanie.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top