05. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

  • Pod základovou doskou vedľa nosnej časti komína sa vytvorí odsávacia dutina a pre odvedenie radónu mimo objekt sa využije jestvujúce nepoužívané komínové teleso.
  • Do komína bude vložená odsávacia PVC rúra s priemerom 110 mm. Nad podlahou sa do komínového plášťa navŕta otvor, cez ktorý sa zrealizuje prepojenie odsávacej rúry v telese komína a rúry vyúsťujúcej z odsávacej dutiny pod podlahou.
  • Pod podlahou sa vyhotoví sací otvor šírky 300 mm a hĺbkou 300 mm pod úrovňou podkladného betónu.
  • Vzhľadom na to, že zasahujeme do komínového telesa, navrhujeme použiť jadrové vŕtanie otvorov s priemerom do 100 mm.
  • V podstrešnom priestore je navrhnuté osadenie ventilátora. Ventilátor musí byť oddelený od potrubia tlmičom kvôli zabráneniu prenosu hluku. Výkon ventilátora je navrhnutý 58 W.
  • Na vyústenie odsávacieho potrubia bude nainštalovaná ventilačná rotačná hlavica.
  • Navrhnuté riešenie je účinné pre zníženie koncentrácie radónu pod väčšinou pôdorysu rodinného domu.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top