06. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Zníženie nepriaznivých účinkov radónu je riešené  v 1. podzemnom podlaží. Jedná sa o miestnosti 0.04 – Sušiareň, 0,05 – Sklad, 0.06 – Kotolňa. Celková výmera miestností je 41,88 m2.

Eliminácia nepriaznivých vplyvov radónu je vyriešená položením odverávacej vrstvy na existujúcu podlahu. Táto vrstva je vytvorená použitím plastového strateného debnenia IGLU ‘®. Sú to tvarovky vyrobené z polypropylénu pre odvetrávané podlahy a sú vhodné nielen na odvlhčenie muriva, ale aj na izolácia proti radónu. Rozmer tvarovky je 500x500v100 mm.

Vzniknutá vzduchová vrstva je odvetraná cez fasádu do vonkajšieho prostredia plastovým potrubím. Zmena smeru potrubia je riešená doplnkami k potrubiu – kolenami. Na potrubí je z vonkajšej strany umiestnený  ventilátor s výkonom 35W. Miesta takéhoto odvetrania sú navrhnuté 2.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top