07. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Rodinný dom je samostatne stojaci, osadený v juhovýchodnej časti pozemku a orientovaný vstupnými dverami a garážovou bránou k miestnej komunikácii.

Terén je  prevažne svahovitý, od stredu parcely pozemok klesá v smere od komunikácie. Okolo domu nie sú žiadne prekážky pre realizáciu protiradónového opatrenia. Len chodník a záhrada a v blízkosti domu je altánok.

Opatrením na zníženie aktivity radónu v dome  je nútené odsávanie podložia pod rodinným domom. Odsávacie potrubie bude do podložia zavŕtané cez základy. Otvor do základov bude vytvorený pomocou jadrového vŕtania. Cez základy bude potrubie vedené v chráničke.

Zberné potrubie pôjde popred dom a vyústené bude pol metra od domu. Na potrubí bude osadený radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou. Pre uloženie zberného potrubia bude potrebné urobiť výkop šírky 300 mm, hĺbky 350 mm a dĺžky 7310 mm. Výkop bude následne tou istou zeminou zasypaný – voľne uložený.  V mieste zavŕtavania potrubia bude vykopaná štartovacia jama 0,8×0,8×0,3 meter.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top