30.01.2024 Individuálne konzultácie so žiakmi k návrhom protiradónových opatrení

Na pôde Spojenej školy, Kremnička sa uskutočnili individuálne konzultácie so žiakmi k ich návrhom protiradónových opatrení. Prediskutovali sme vhodnosť a realizovateľnosť navrhnutých opatrení pre jednotlivé rodinné domy.

16.01.2024 Stretnutie so žiakmi Spojenej školy, Kremnička 10, B. Bystrica

Stretnutie s účastníkmi projektu RadonGPS zo Spojenej školy, Kremnička malo vzdelávacie zameranie. Na stretnutí boli prezentované rôzne druhy opatrení proti prenikaniu radónu do stavieb, hlavne pre už existujúce stavby. Prezentácia je k dispozícii na stiahnutie.

Scroll to Top