05.03.2024 Sprístupnenie údajov z krátkodobých meraní aktívnymi detektormi

Na prezretie sú k dispozícii namerané dáta z krátkodobých meraní aktívnymi detektormi RadonEye v rodinných domoch účastníkov projektu RadonGPS.

Odovzdávanie žiackych prác s návrhmi protiradónových opatrení

Žiaci Spojenej školy Kremnička, ktorí sú účastníkmi projektu RadonGPS začali odovzdávať svoje návrhy protiradónových opatrení pre existujúce rodinné domy.

Scroll to Top