Komentár

Graf zobrazuje počet miestností, v ktorých bola nameraná objemová aktivita radónu v príslušnom intervale aktivít. V tabuľke pod grafom sa nachádzajú základné štatistické údaje.

Po kliknutí na ikonu vpravo hore od grafu je možné zobrazovať počet meraní a ich percentuálne vyjadrenie pre zvolenú oblasť.

Námety a komentáre posielajte na info@naturadon.sk

Scroll to Top