1. konferencia – Radón v Slovenskej republike

Banská Bystrica 29.5. – 30.5.2023

Na tejto stránke sú k dispozícii prezentácie, pre ktoré autori dali súhlas s ich sprístupnením ostatným účastníkom konferencie.

Lűley J., Vrban B., Čerba Š., Filová V., Nečas V., Blahušiak P.
Kalibrácia stopových detektorov v podmienkach Slovenského metrologického ústavu

Čerba Š., Filová V. Lűley J., Vrban B., Nečas V.
Vývoj softvéru pre analýzu stôp v detektoroch pevnej fázy

Blahušiak P.
Metrológia radónu na Slovensku – súčasnosť a perspektíva

Slimáková J.
Vplyv kombinácie prírodného radónu a fajčenia na zdravie jedinca

Mihók P.
Aktivity UMB Banská Bystrica v projekte RadoNorm

Ďurecová A., Ďurec F.
Pilotný radónový prieskum SR v pobytových priestoroch v rokoch 2020 – 2022

Kleinová K.
Zhodnotenie radónového prieskumu v Košickom a Prešovskom kraji

Scroll to Top