Nezaradené

Ako štartoval projekt RadonGPS v septembri

Vrámci vzdelávacích aktivít projektu RadonGPS sme pre žiakov a učiteľov Spojenej školy Kremnička 10 v Banskej Bystrici zrealizovali prednášku s tematikou protiradónových opatrení s odsávaním radónu z podložia stavby.

Prednášky sa zúčasnilo 13 žiakov a 4 učitelia.

30.01.2024 Individuálne konzultácie so žiakmi k návrhom protiradónových opatrení

Na pôde Spojenej školy, Kremnička sa uskutočnili individuálne konzultácie so žiakmi k ich návrhom protiradónových opatrení. Prediskutovali sme vhodnosť a realizovateľnosť navrhnutých opatrení pre jednotlivé rodinné domy.

16.01.2024 Stretnutie so žiakmi Spojenej školy, Kremnička 10, B. Bystrica

Stretnutie s účastníkmi projektu RadonGPS zo Spojenej školy, Kremnička malo vzdelávacie zameranie. Na stretnutí boli prezentované rôzne druhy opatrení proti prenikaniu radónu do stavieb, hlavne pre už existujúce stavby. Prezentácia je k dispozícii na stiahnutie.

22.02.2024 Pasívne detektory radónu boli odoslané na vyhodnotenie

22.02.204 Tento deň sme odoslali pasívne detektory radónu Radtrak na vyhodnotenie do firmy Radonova vo Švédsku.

Začalo sa zbieranie pasívnych detektorov radónu

Pasívne detektory radónu, tzv. stopáče budú po vyzbieraní od účastníkov projektu RadonGPS odoslané na vyhodnotenie do firmy Radonova.
Detektory boli exponované v rodinných domoch účastníkov projektu po dobu cca 3 mesiace.

05.03.2024 Sprístupnenie údajov z krátkodobých meraní aktívnymi detektormi

Na prezretie sú k dispozícii namerané dáta z krátkodobých meraní aktívnymi detektormi RadonEye v rodinných domoch účastníkov projektu RadonGPS.

Odovzdávanie žiackych prác s návrhmi protiradónových opatrení

Žiaci Spojenej školy Kremnička, ktorí sú účastníkmi projektu RadonGPS začali odovzdávať svoje návrhy protiradónových opatrení pre existujúce rodinné domy.

Scroll to Top