Projekt RadonGPS

projekt občianskej vedy s tematikou ochrany pred radónom

Cieľom projektu RadonGPS je

Porovnať krátkodobé (2-týždňové) a dlhodobé (3-mesačné) merania radónu vo vnútornom ovzduší rodinných domov v obciach v okolí mesta Banská Bystrica na Slovensku a zapojiť študentov stredných stavebných škôl (ako budúcich stavebných profesionálov) do návrhu nápravných protiradónových opatrení na mieru pre vlastníkov rodinných domov s vyššou koncentráciou radónu.

Podporiť spoluprácu medzi občanmi, ktorí sa zaujímajú o meranie radónu vo vnútornom ovzduší svojich rodinných domov a budúcimi stavebnými odborníkmi (žiakmi a študentmi) pri hľadaní odpovedí na najčastejšie otázky týkajúce sa radónových nápravných opatrení a vytvoriť voľne prístupnú databázu projektov zameraných na nápravné protiradónové opatrenia.

Kontakt na projekt RadonGPS:

info@naturadon.sk
bbdurecovad@gmail.com

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Scroll to Top