Základné informácie o radóne

Radón je rádioaktívny plyn, ktorý je všade okolo nás, je bez chuti a zápachu. Radón sa premieňa na dcérske rádionuklidy, ktoré sú už malé čiastočky hmoty a zachytávajú sa na pevných čiastočkách v ovzduší alebo sa v ovzduší voľne pohybujú. Keď dýchame, tieto malé čiastočky hmoty sa ukladajú na bunky lemujúce dýchacie cesty a následne môžu spôsobiť vznik zhubného nádorového ochorenia pľúc.

Vo vonkajšom ovzduší sa radón rýchlo zriedi na veľmi nízke koncentrácie a vo všeobecnosti nie je problémom. Koncentrácie radónu sú však vyššie vo vnútornom ovzduší budov a v oblastiach s minimálnym vetraním, pričom najvyššie koncentrácie sa nachádzajú na miestach, ako sú alebo boli bane, jaskyne.

Radón nevidím

Radón necítim

Radón nepočujem

Radón nechutí

Radón nechytím

Ako radón ovplyvňuje zdravie ľudí?

Vdychovanie radónu a jeho dcérskych rádionuklidov zvyšuje riziko vzniku zhubného nádorového ochorenia pľúc. Radón je jednou z najdôležitejších známych príčin zhubného nádorového ochorenia pľúc hneď po fajčení.

Súčasné poznatky o účinkoch radónu na ľudské zdravie sú založené na výsledkoch epidemiologických štúdií zameraných na banských pracovníkov, ktoré boli zrealizované od roku 1960. Od roku 1980 boli epidemiologické štúdie baníkov doplnené prípadovými kontrolnými štúdiami o riziku vzniku zhubného nádorového ochorenia pľúc z radónu v domácnostiach v Európe (13 štúdií), Severnej Amerike a Číne.

Čo sa pri vdychovaní radónu deje
Scroll to Top