Komentár

Výberom z galérie meraní sa zobrazí detailný priebeh meraní v miestnostiach zvolenej budovy a tabuľka výsledkov.

Ak bolo v miestnosti vykonané aj dlhodobé meranie pasívnym detektorom, tak hodnota sa zobrazí svetlozelenou čiarou.

V tabuľke pod grafom sa zobrazujú základné štatistické údaje z krátkodobých meraní aktívnym detektorom a tiež pre účely porovnania výsledky merania pasívnym detektorom ak bol v miestnosti umiestnený pasívny detektor.

Námety a komentáre posielajte na info@naturadon.sk

Scroll to Top