Protiradónové opatrenia – informačné zdroje

Dobrý prehľad o protiradónových opatreniach nájdete na stránke www.radonovyprogram.cz/stavebni-desatero-profesionalu. Ide o sadu publikácií , v ktorých sa rozoberajú jednotlivé technické riešenia. t.j. protiradónové izolácie, odvetranie podložia, odvetrávané medzivrstvy, vetracie systémy a pod.

Znižovať koncentráciu radónu sa dá aj svojpomocne. Základné opatrenia sú popísané v publikácii “OPATŘENÍ PROTI RADONU VE STÁVAJÍCÍCH BUDOVÁCH“.

Ďalšie riešenia na znižovanie koncentrácie radónu nájdete na stránkach napr. UKradon . Aby ste nemuseli dlho hľadať , tak tu sú najdôležitejšie:

Scroll to Top