Pre naplnenie cieľa združenie:

  • samostatne organizuje alebo sa podieľa na organizovaní konferencií, seminárov, prednášok, workshopov, webinárov a iných vzdelávacích programov pre laickú aj odbornú verejnosť v súlade s cieľom združenia,
  • spolupracuje s organizáciami a inštitúciami v SR a v zahraničí,
  • uskutočňuje informačnú, publikačnú, propagačnú a konzultačnú činnosť v oblasti svojho zamerania,
  • získava materiálnu a finančnú pomoc na financovanie a realizáciu svojich aktivít,
  • podporuje vedeckú a výskumnú činnosť,
  • na podporu naplnenia cieľa sa združenie podieľa na prieskumoch verejnej mienky a vytvára podmienky na ich realizáciu.

Náš kontaktný mail uvíta všetky konštruktívne námety a pripomienky.

Scroll to Top