Predstavujeme návrhy protiradónových opatrení, ktoré je možné zrealizovať v existujúcich stavbách. Návrhy spracovali žiaci III. a IV. ročníka Spojenej školy – Strednej priemyselnej školy stavebnej, Kremnička 10 v Banskej Bystrici. Žiaci týchto ročníkov len začínajú naberať skúsenosti s projektovaním, prácou v AutoCADe a rozpočtovaním. Z tohto pohľadu treba najmä oceniť vedomosti a skúsenosti, ktoré žiaci získali počas práce na návrhoch.

Návrh 01

Návrh spočíva vo vytvorení odsávacej dutiny pod základovou doskou. Odsávacie potrubie je vedené popri existujúcom komíne a vyvedené nad strechu.
Viac

Návrh 02

Protiradónové opatrenie spočíva vo vytvorení odsávacej dutiny v technickej miestnosti. Odsávacie potrubie so zabudovaným ventilátorom je vyvedené nad strechu.
Viac

Návrh 03

Protiradónové opatrenie spočíva vo vytvorení odsávacej dutiny v technickej miestnosti. Odsávacie potrubie so zabudovaným ventilátorom je vyvedené nad strechu.
Viac

Návrh 04

Protiradónové opatrenie spočíva v inštalácii centrálnej rekuperačnej jednotky. Tým sa zvýši prívod čerstvého vzduchu s nízkou koncentráciou radónu do obytných priestorov domu.
Viac

Návrh 05

Tento návrh protiradónového opatrenie je zaujímavý tým, že potrubie odvádzajúce radón z dutiny pod základovou doskou je vedené nepoužívaným komínom.
Viac

Návrh 06

Eliminácia radónu vnikajúceho do stavby z podložia je vyriešená položením odvetrávanej vrstvy na existujúcu podlahu.
Viac

Návrh 07

Protiradónové opatrenie spočíva v odsávaní radónu z podložia stavby cez potrubie, ktoré bude pod stavbu vtlačené z vonkajšej strany stavby cez otvor vyvŕtaný v základoch.
Viac

Návrh 08

Opatrenie proti radónu spočíva v inštalácii centrálnej rekuperačnej jednotky pri rekonštrukcii domu. Tým sa zabezpečí prívod čerstvého vzduchu do obytných priestorov domu ako aj odvod vzduchu so zvýšenou aktivitou radónu.
Viac

Návrh 09

Protiradónové opatrenie spočíva v inštalácii lokálnych rekuperačných jednotiek do najvyužívanejších miestností. Alternatívou je inštalácia jednoduchých vetracích mriežok.
Viac

Návrh 10

Tento návrh rieši opatrenie proti radónu pre novostavbu. Navrhnutý je systém pre odvetranie radónu spod základovej dosky stavby.
Viac

Návrh 11

Opatrenie proti radónu je zamerané na zvýšenie vetrania neobývaných suterénnych priestorov a zabránenie prenikaniu radónu zo suterénu do vyšších obývaných podlaží.
Viac

Návrh 12

Princíp navrhnutého opatrenia je v odsávaní radónu z dutiny vytvorenej pod nepodpivničenou časťou domu. Dutina sa bude realizovať z vnútornej časti domu v pivničných priestoroch.
Viac

Návrh 13

Navrhnuté opatrenie spočíva v odsávaní radónu z priestoru pod domom. Odsávanie sa zrealizuje vtlačením perforovaných rúr pod dom z vonkajšej strany domu.
Viac

Návrh 14

Opatrenie proti radónu spočíva v odsávaní radónu z priestoru pod časťou domu. V druhej časti domu bude realizovaná lokálna rekuperácia v miestnosti, ktorá je v kontakte s podložím.
Viac
Scroll to Top