10. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Nakoľko sa jedná o rodinný dom pred výstavbou, je odvedenie radónu navrhnuté formou odvetrania podložia.

Základy sú vytvorené základovými pásmi s nadzákladovým murivom z debniacich tvárnic v troch radoch nad sebou. Toto riešenie dáva dostatočný priestor na odvetranie podložia. 500 mm pod úrovňou podlahy bude násyp medzi základovými konštrukciami zhutnený. Následne sa do štrkovej drenážnej vrstvy urobia rozvody odsávacieho potrubia z drenážnych rúr. Prestupy cez nadzákladové murivo budú chránené oceľovou rúrou.

Odsávacie potrubia budú zaústené do zberného zvislého plastového potrubia DN 125mm, ktoré pôjde interiérom domu. Bude umiestnené v technickej miestnosti, a vyvedené bude nad strešnú konštrukciu. Na potrubie bude osadený radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou,

Pri odvetrávaní podložia musí  byť urobená kvalitná protiradónová izolácia základovej dosky alebo podkladného betónu. Na štrkovú vrstvu pred betonážou je potrebné položiť geotextíliu.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top