12. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Popis priestoru okolo domu – priamo nad navrhnutým proti-radónovým opatrením sa nachádza drevená dutá terasa, cez ktorú je možné tieto navrhnutia realizovať. V blízkosti terasy je pristavená garáž vo vzdialenosti cca 5 metrov.

Objekt je čiastočne podpivničený. Úpravy pre protiradónové opatrenia sa budú vykonávať v miestnosti v 1.PP, v miestnosti 0.03. Za stenou miestnosti smerom k nepodpivničenej časti sa vykope v zemine odsávacia jama (vo výkrese označený ako P2).  Do jamy sa zavedie zberné potrubie DN 70 mm, ktoré bude prechádzať nosnou stenou (vo výkrese označená ako P1). Zberné potrubie následne bude prechádzať obvodovou stenou smerom von, popod existujúcu terasu. Vyústenie zberného potrubia bude následne mimo terasy. Na konci zberného potrubia bude umiestnený ventilátor (P4)

Zberné potrubie bude pri prestupe stenami vedené v chráničke (P3).

Ďalším opatrením je izolácia dverí na 1.NP, ktoré vedú na schodisko do 1.PP.  Dvere sa nachádzajú v miestnosti 1.02. Utesnenie bude páskou y polyuretánovrj peny po celom obvode dverí.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top