13. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Návrh protiradónového opatrenia:

Protiradónové opatrenie je navrhnuté ako vetrací systém podložia. Výhodou tohto spôsobu je, že nedochádza v porušeniu podláh ani stien vnútri domu.

Popod objekt sú vedené dve samostatné vetvy odsávacieho potrubia, ktoré je vytvorené oceľovou rúrou DN 75 mm, ktorá pred umiestnením do podložia musí mať vytvorenú perforáciu vyvŕtaním otvorov.

V základových pásoch budú jadrovým vrtom vytvorené  dva otvory  100 mm, v ktorých budú umiestnené oceľové chráničky. Pre uskutočnenie vŕtania a následného vtláčania rúr sa zrealizujú manipulačné výkopy.

Popred dom bude do vykopanej ryhy položené zberné potrubie, do ktorého budú zaústené obidve odsávacie potrubia. Zberné potrubie bude vyústené 3 m od objektu. Vo výške 800 mm nad terénom bude do zberného potrubia osadené radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top