01. Žiacky návrh protiradónového opatrenia

Eliminácia prenikania radónu do vnútorných priestorov budovy je riešená núteným odsávaním radónu z vykopanej jamy pod podlahou 1.NP. Výkopová jama sa bude realizovať z kotolne a potrubie bude vedené popri komíne neobytnými miestnosťami.

Potrubie je vzduchotechnické, kruhového prierezu DN 110 mm. K murivu je pripevnené objímkami. V interiéri je potrubie z dvoch strán opláštené sadrokartónovým obkladom. Vyústenie nad strechou je 400 mm nad hrebeň. Celková dĺžka komína je 11,222 m. Na komínovej hlave je do potrubia osadená podtlaková rotačná hlavica. Na zvýšenie účinnosti odsávania sa môže použiť radónový ventilátor Fantech Rn2 Inline s montážnou sadou, ktorý sa umiestni v podkroví.

Celková cena riešenia (bez elektroinštalácií):

Ceny položiek (bez DPH):

This image has an empty alt attribute; its file name is radonorm-logo.png

This project has received funding from the Euratom research and training programme 2019-2020 under grant agreement No 900009.

Pridajte Komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Scroll to Top