Vrámci vzdelávacích aktivít projektu RadonGPS sme pre žiakov a učiteľov Spojenej školy Kremnička 10 v Banskej Bystrici zrealizovali prednášku s tematikou protiradónových opatrení s odsávaním radónu z podložia stavby.

Prednášky sa zúčasnilo 13 žiakov a 4 učitelia.